Pierwotnie piłki wykorzystywane były jako narzędzie rehabilitacyjne w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Ze względu na porażenie pochodzenia mózgowego u dzieci nie dochodzi do pełnego rozwoju prawidłowej postawy, pojawiają się jednak nieprawidłowe odruchy postawy. Piłki wykorzystywane były w metodzie Bobatha, która polegała na pracy z dzieckiem na piłce.

Początkowe piłki były o wiele większych rozmiarach niż obecne wykorzystywane na zajęciach. Praca polegała na utrzymywaniu niemowlaka na piłce w pozycji leżącej na brzuchu i poprzez wprawianie w ruch jego ciała, a w konsekwencji piłki, uzyskiwało się kształtowanie mięśni, które odpowiedzialne są za trzymanie postawy. Bobath w ćwiczeniach wskazywał zastosowanie dwóch rodzajów ćwiczeń. Pierwsze z nich to ćwiczenia hamujące nieprawidłowe odruchy, natomiast drugie mają za zadanie ułatwiać wykształcenie prawidłowych odruchów postawy oraz sprawnych czynności dowolnych. Do drugiej grupy ćwiczeń wykorzystywane są różnej wielkości piłki oraz wałki. Dzięki temu, że piłki mogą być wszechstronnie zastosowane, znalazły one także swoje miejsce w zajęciach muzyczno – ruchowych takich jak fitness. Są one jedną z najbezpieczniejszych form ćwiczeń ruchowych, które mogą być równocześnie wykorzystywane do kontynuacji rehabilitacji na sali fitness.

 

Ćwiczenia z piłkami w grupie zajęć fitness skierowane są:

 

  • do osób zdrowych, chcących spróbować innej formy ruchu,

 

  • ale także dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu (oczywiście po uzyskaniu zgody lekarza na uczestnictwo w zajęciach grupowych),

 

  • dla osób starszych, gdyż przez pozycję siedzącą na piłce zajęcia są mniej intensywne,

 

  • dla kobiet w ciąży a także w okresie poporodowym.

 

 

Oczywiście piłki bardzo często wykorzystywane są także zajęciach grupowych z dziećmi. Są nieodzownym elementem zajęć rehabilitacyjnych.

W zajęciach fitness celem ćwiczeń z piłką jest wzmacnianie mięśni odpowiadających za utrzymanie odpowiedniej postawy ciała.

W ćwiczeniach na sali fitness wykorzystuje się piłki o średnicy 55-65 cm, które dobiera się odpowiednio do wzrostu oraz wagi klienta. W zależności od ćwiczenia przyjmuje się pozycje siedzące, leżące przodem, tyłem lub bokiem. W czasie zajęć z dużą piłką wykonuje się ćwiczenia wzmacniające a także rozciągająco – relaksujące. Ich zaletą jest to, że pomagają usunąć napięcie mięśni, wzmacniają je, poprawiają ogólną kondycję a także modelują sylwetkę. Piłkę wykorzystywać można także do masażu, który jest idealnym sposobem na rozluźnienie całego ciała i wszelakich spięć mięśni.

 

Autor: Magdalena Książek